ADMITERE | ADMISSION

Candidatii vor trimite pe adresa clubul_ilustratorilor@yahoo.com o cerere de aderare, însotita de imaginea scanata a actului de identitate si un portofoliu de maxim 20 de lucrari în perioada 1 ianuarie - 28/29 februarie a fiecarui an (format jpg sau pdf).
Membrii Consiliului Director le vor analiza si vor propune motivat Adunarii Generale ordinare aprobarea sau respingerea acestora.
Candidatii nu participa la sedinta ordinara, dar vor fi anuntati pe e-mail în ceea ce priveste admiterea/respingerea candidaturii.